salmon sushis on a salmon background…salmon sushis on a salmon background…