Nembutsu-ji

Source:Bing

Bamboo lined path at Adashino Nembutsu-ji temple in Kyoto, Japan (27-01-2011) (Source:Bing)