Source:BingBamboo lined path at Adashino Nembutsu-ji temple in Kyoto, Japan (27-01-2011) (Source:Bing)